Trivsel og konfliktløsning

Et usædvanligt team af erfarne konsulenter med høj kompetence inden for mange forskellige områder af livet med og i organisationer – både med små og store projekter. 

Social kapital på arbejdspladserne

Vi hjælper virksomheder og offentlige organisationer med at styrke trivsel og social kapital på arbejdspladsen ved at facilitere processer, der styrker den samlende, brobyggende og forbindende sociale kapital samt oplevelsen af retfærdighed, tillid og samarbejde om kerneopgaven. Vi faciliterer forskellige processer eks. opfølgning på trivselsundersøgelser, dialoger for hele organisationen, anerkendende processer, spørgeskemaundersøgelser kombineret med seminarer og handlingsplaner.

Robuste arbejdspladser (og stresshåndtering)

Vi har eksperter i stressforebyggelse og stresshåndtering. Vi lægger vægt på at give redskaber og facilitere processer, der styrker den kollektive robusthed på arbejdspladsen. Fokus på robusthed og stressforebyggelse bidrager til bedre trivsel, større effektivitet og parathed til den hastige udvikling på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet. Vi målretter forløb og indsatser til ledelser, arbejdsmiljøorganisationer og hele organisationer.

Med eksperter i stresshåndtering tilbyder vi tillige individuelle stresscoachingforløb. Et forløb opstartes med en vurdering af personens stressniveau som afsæt til et målrettet individuelt forløb.

Konflikthåndtering og konfliktmægling

Konflikter er en del af livet – de er et vilkår, som man ikke kan komme udenom.

Det vigtige er, hvordan de håndteres, for dette afgør, om de fører til udvikling, bedre relationer, samarbejde og trivsel eller til det modsatte. Vi ved, at konflikter, der ikke håndteres eller håndteres dårligt, vokser og bliver hårde – med store menneskelige og økonomiske følgevirkninger.

Håndtering af konflikter er en kompetence, der kan læres. Det gælder således ikke om at undgå konflikter, men at lære at gribe dem i tide og bruge dem som afsæt for udvikling til gavn for organisationen, teamet og den enkelte.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i form af undervisning, ledelse af processer på arbejdspladser, udvikling af konfliktberedskab i organisationen eller teamet samt egentlig konfliktmægling mellem to eller flere parter.

It's all about people

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource ….