Styring og organisaton

Et usædvanligt team af erfarne konsulenter med høj kompetence inden for mange forskellige områder af livet med og i organisationer – både med små og store projekter. 

Styring og organisation

  • Analyse og gennemførelse af fusioner
  • Udarbejdelse af strategier
  • Analyse og design af organisationer
  • Identifikation og tilrettelæggelse af processer

Vi forbereder og understøtter organisationer i fusionsprocesser. Både på det politiske niveau og i organisationen. Det politiske niveau forberedes på det pres fra offentlighed og egen organisation, der skal håndteres. Organisationen selv styres igennem en hensigtsmæssig proces i tæt samarbejde med direktionen og med inddragelse af medarbejderne.

Vi hjælper organisationer med at udvikle en målrettet og effektiv organisation baseret på grundige analyser af organisationens udfordringer, baseret på inddragelse af relevante ledelsesniveauer, medarbejdere i organisationen og øvrige vigtige interessenter

Vi hjælper organisationer med formulering af strategier på alle niveauer i relation til kerneopgaven. Strategier er et ledelsesmæssigt ansvar. Det er vores erfaring, at strategier kun kan udvikle sig med rettidig inddragelse og involvering af medarbejderne.

Organisationer skal løbende optimeres omkring organisationens centrale processer. Vi identificerer sammen med kunden de væsentligste processer og optimerer dem i respekt for, at processerne skal kunne håndtere og tilpasse sig omgivelsernes foranderlighed. Vi identificerer og udarbejder relevante styringsredskaber sammen med ledelsen og tilpasser organisationen til dens opgaver.

Rum til dialog

Det er vigtigt hvilke omgivelser man vælger til dialoger om det, der betyder mest….