Professionel ledelse

Et usædvanligt team af erfarne konsulenter med høj kompetence inden for mange forskellige områder af livet med og i organisationer – både med små og store projekter. 

Udvikling af direktions- og ledergrupper:

Vi gennemfører udviklingsprocesser for direktioner og ledergrupper og sætter eks. fokus på den fælles opgave, strategi for organisationen, de fælles mål for ledelsesgruppen, møde- og arbejdsformer, opbygning og vedligeholdelse af tillid, effektiv og anerkendende kommunikation, robusthed og bæredygtighed i teamet.

Udvikling af den enkelte leder:
Vi tilbyder coaching og sparring med ledere individuelt med udgangspunkt i lederens aktuelle behov, som både kan være ledelsesmæssige udfordringer i relation til chef, personale, ledergruppen, eksterne relationer eller af mere personlig art, eksempelvis tidsstyring, stresshåndtering, udvikling af særlige lederkompetencer eller karriererådgivning.

Ledelsesevaluering:
Vi gennemfører ledelsesevalueringer med anvendelse af 360 graders analyser, survey metoder, fokusgrupper, interview, narrativ tilgang og coaching og sparring med ledere i håndtering af trivselsundersøgelser og interessentundersøgelser og udarbejder sammen med ledere og medarbejdere handlingsplaner og processer til styrkelse af trivsel, effektivitet og samarbejdet om kerneopgaven.

Rekruttering af ledere og nøglepersoner:
Vi arbejder med rekruttering af chefer, ledere og nøglepersoner dels ved at står for hele rekrutteringsprocessen såsom udarbejdelse af job-og personprofil, search og ansættelsesprocessen med screening, ansættelsessamtaler, referencetagning og hjælp til beslutningsprocessen eller med dele af forløbet, eksempelvis personlighedstestning, dialog og feedback med forskellige værktøjer,
eksempelvis NEO-PI-R.