Vores praksis

Et usædvanligt team af erfarne konsulenter med høj kompetence inden for mange forskellige områder af livet med og i organisationer – både med små og store projekter. 

Konsulentkonsortiet har eksisteret siden 1998.

Vi er et selvuddannende netværk af professionelle konsulenter. Det vil sige konsulener med en årrækkes erfaring med forskellige kompetenceprofiler og med en grundlæggende vilje til at lære fra sig og lære af andre.

Som medlem af KonsulentKonsortiet er man villig til at forære sine bedste koncepter væk til kollegerne. Derved kan vi blive til farlige konkurrenter, men samtidig giver vi de bedste koncepter til hinanden, så alles kompetenceprofil bliver løftet. Hertil kommer, at den gensidige inspiration løfter alles bedste koncepter til nye niveauer.

Vi mødes min. 6 gange om året, hvor vi underviser hinanden, reflekterer sammen, brainstormer og fungerer som frygtindgydende – men loyale – opponenter på fremlægning af nye koncepter, metoder og begreber.

Vi drøfter nye tanker, retninger og begreber. Vi fremlægger autentiske aktuelle problemer i konkrete konsulentopgaver og hjælper kolleger til at komme videre. Vi danner samarbejdsgrupper internt i netværkstedet, når opgaver lægger op til, at man inviterer nogle af de andre ind og af samme grund, er det vigtigt at vi kender hinandens kompetenceprofiler. Der udveksles henvisninger til faglitteratur. Der udveksles information om vigtige aktuelle events, kurser og uddannelsesmuligheder.