Kommunikation og samarbejde

Et usædvanligt team af erfarne konsulenter med høj kompetence inden for mange forskellige områder af livet med og i organisationer – både med små og store projekter. 

Kulturforandring og kulturudvikling

Vi udvikler tilpassede forløb for hele arbejdspladser, afdelinger og teams med henblik på at styrke samarbejdet og kommunikationen i hverdagen og ændre på uhensigtsmæssige mønstre.

Vi arbejder med mange forskellige metoder, eks. reflekterende teams, feedback modeller, Appreciative inquiry, Open Space, kulturanalyse modeller m.m.

Vi anvender forskellige værktøjer til at teste og udvikle kultur, klima og ressourcer både i store og mindre grupper, eksempelvis værktøjer som: TeamCulture, TeamClimateInventory, MBTI-1 og MBTI-2, Jungs typeindikator NEO-PI-R.

Udvikling af teamet:
Vi udvikler forløb, som er tilpasset det enkelte teams behov for udvikling og arbejder eksempelvis ud fra disse temaer:

  • Hvad er den fælles opgave for teamet?
  • Hvordan kan vi udnytte vores forskellighed i faglighed, erfaringer og personlighed bedst muligt?
  • Hvordan sikrer vi bedst effektivitet, kommunikation og trivsel i teamet?
  • Hvilke arbejdsformer understøtter trivsel og effektivitet?
  • Hvordan evaluerer vi teamets resultater og arbejdsmetoder?

Forløbene kan gennemføres over flere dage i træk eller som hel- eller halvdagsseminarer med en eller flere konsulenter afhængig af antallet af deltager og organisationens behov.

Værktøjskurser:
Vi udvikler og gennemfører værktøjskurser i kommunikation og samarbejde, eks. om effektive og innovative møder, gode feedback processer, kollegacoaching, coaching, ledelse af teams, social kapital,Touch Points, ledelse af forandringsprocesser, dialoger i hverdagen med meget mere.