Analyser og evalueringer

Et usædvanligt team af erfarne konsulenter med høj kompetence inden for mange forskellige områder af livet med og i organisationer – både med små og store projekter. 

Vi gennemfører analyser af komplekse problemstillinger og dokumenterer analyseresultaterne i et præcist og let forståeligt sprog.

Kunden informeres og involveres systematisk undervejs i processen, når der foreligger delresultater og det specifikke fokus i næste fase skal fastlægges.

I analysearbejdet kan indgå følgende elementer:

  • Litteraturstudier – hvilke valide data findes allerede og kan nyttiggøres i det aktuelle analysearbejde?
  • Omverdens analyse – hvilke forhold af mere strukturel karakter skal tilgodeses i designet af analysen?
  • Interview, spørgeskemaundersøgelse, workshop mv – hvilke bidrag og perspektiver har interessenterne?
  • Anbefalinger – hvilke forslag giver analyseresultaterne anledning til

 

Analysearbejdet bygger på en stringent metode og kan omhandle en bred vifte af problemstillinger. Er der tale om en evaluering, vil analysearbejdet også altid indeholde et fremadskuende perspektiv, og vi peger på konkrete forslag til indsatser.

Analyseresultater dokumenteres i møder, oplæg og en skriftlig rapport.

Læring er vigtig

Vi man opretholde visionen om at være
‘en lærende organisation’ – må der opsamles information om den aktuelle tilstand og effekten af de hidtige tiltag….